Laminirano staklo – ROMIKS

Laminirano staklo je sigurnosno staklo koje se sastoji od dva ili više slojeva stakla, istih ili različitih debljina, povezanih sigurnosnom folijom za laminiranje.

Laminiranje se vrši pomoću PVB (polyvinil butyral), EVA /etilen vinyl acetat – transparentna ili opal) i TPU (thermoplastic polyurethane) folijama.

romiks.rs

LAMINIRANO STAKLO SA EVA (etilen-vinyl acetat) FOLIJOM

  Maksimalna dimenzija laminiranog stakla sa EVA folijom koja se može izraditi je 2200 x 4800mm.

Debljina međuslojeva mogu biti 0,80mm, 1.2mm, 1,6mm, …

Osnovne tehničke karakteristike EVA folije:

  • čvrstoća prianjanja staklo-staklo…………………… 14 N/cm2
  • čvrstoća do pucanja folije…………………………..  190 N/cm2
  • transmisija svetla………………………………………< 87%


EVA folija odlikuje se visokim faktorom umrežavanja što međusloj čini otpornim na vlagu i temperaturu nakon laminiranja, pa je pogodna za izradu stakala koje se koristi u eksterijeru, gde je ivica lamistala izložena vremenskim uticajima (montaža na spider nosače i sl.) EVA folija je, zbog svoje niske viskoznosti tokom laminiranja, izrazito pogodna za laminiranje kaljenih stakala i stakala koje imaju neravnu površinu. Isto tako, kod laminiranja sa EVA folijompostoji mogućnost kombinovanja drugih materijala između stakala (PVC, PET, POLYKARBONAT; AKRYL i sl.)

Negativno svojstvo EVA folije je prevelika adhezija folije i stakla što nije pogodno za izradu protivprovalnih stakala.

Nedostatak EVA folije je njena viša cena što lamistal staklo čini skupljim u odnosu na lamistal sa PVB folijom.


LAMINIRANO STAKLO SA PVB (polyvinyl butyral) FOLIJOM

  Laminirano staklo sa PVB folijom ima istu primenu kao ono izrađeno sa EVA folijom, ali PVB ima bolje sigurnosne performanse. Naime PVB se odlikuje visokim koeficijentom elastičnosti i zvučne izolacije, te puno većom optičkom čistoćom u odnosu na EVA foliju.

Izuzetak je primena takvog stakla u eksterijeru. Ukoliko se laminirano staklo sa PVB folijom koristi za eksterijer nužno je zaštititi ivice stakla od vremenskih uticaja jer u protivnom postoji mogućnost naknadne delaminacije stakla. Maksimalna dimenzijalaminiranog stakla sa PVB folijom koja se može izraditi je 2500 x 4500mm.

U nastavku navodimo tehničke karakteristike laminiranog stakla sa PVB folijom (d=0,76mm)

  • elastičnost folije do pucanja ………………………………….. > 280%
  • uložena sila do pucanja folije ………………………….. > 23 N/mm2
  • transmisija svetla (za kombinaciju 4+0,76+4) …………………87%
  • transmisija UV zraka (za kombinaciju 4+0,76+4) …………..0,2%
  • zvučna izolacija (za kombinaciju 4+0,76+4) …………….. 34 dB

Osim debljine 0,76mm moguće debljine međuslojeva su još 1,52mm i 2,28mm. Debljim međuslojem dobijaju se bolje tehničke karakteristike, ali se koriste i kada to zahteva tehnologija.


Laminirano staklo – Stepenište

LAMINIRANO STAKLO SA TPU (thermoplastic polyuretane) FOLIJOM

  laminirano staklo sa TPU folijom je najkvalitetnije sigurnosno staklo koje povezuje najbolje tehničke karakteristike EVA i PVB folije, te briljira svojim izrazito velikim koeficijentom čistoće, kao i zvučnom i termičkom izolacijom.

Ovakvo staklo najčešće nalazi primenu u specijalnim područjima (vetrobranska stakla na putničkim avionima i bočna stakla na automobilima).

TPU folija je pogodna za povezivanje drugih materijala sa staklom, najčešće polikarbonatno staklo, što omogućuje izradu balističkih stakala do BR-6 kategorije, a odlikuje se  izuzetno malom težinom po m2.Kaljeno laminirano ravno staklo se sastoji od dva ili više stakala, koja posebnom termičkom obradom dobijaju 5 puta veću čvrstoću, te su povezana sigurnosnom folijom u jednu celinu.Takva obrada omogućuje montažu na tačkaste „Spider“ nosače, za koje su unapred predviđene rupe ili otvori u staklu. Koristi se za ograde, nadstrešnice, pregradne stene, klizna i zaokretna vrata i dr.


Takvo staklo se može izraditi u varijanti sa transparentnom ili opal folijom. Maksimalne dimenzije za transparentno staklo iznose 2500 x 4800mm, dok za laminirano staklo sa opal folijom maksimalne dimenzije iznose 2200 x 4800mm. Postoji mogućnost izrade emajliranog parapeta (najčešće za staklene ograde), koji ima funkciju skrivanja podkonstrukcije ili betona koji se nalazi iza stakla. Moguća je i izrada digitalnog printa koji se nalazi unutar laminiranog sklopa, te se time sprečava eventualno oštećenja printa, a olakšava se čišćenje stakla.


https://www.youtube.com/watch?v=6MNTuOMTYio

Proizvodnja, prodaja i distibucija stakla