Refleksno Nivokazno staklo

Refleksni merači nivoa omogučavaju da se medijum posmatra kroz refleksno staklo: Prva strana izložena medijumu ima prizmatičnu površinu, dok je druga strana glatka. Srednji nivo unutar merača nivoa se pokazuju mopoću principa prelamanja svetlosti, odnosno područje ispunjeno tečnošću u potpunosti apsorbuje zrake svetlosti i izgleda tamno, dok se zraci svetlosti u potpunosti reflektuju u područje ispunjenog gasom/vazduhom, koja se naknadno čini svetla.

Refleksni merači nivoa nude velike prednosti u smislu niskih troškova kupvine i održavanja, kao i u pogledu lakog očitavanja nivoa. Međutim, oni se ne mogu koristiti u određenim slučajevima, na primer kada se mora očitati nivo razdvajanja dve tešnosti, kada je potrebno uočavanje boje tečnosti ili kada se mora meriti vodena para pod visokim pritiskom.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

  • Direktan pogled na nivo tečnosti
  • Ekonomičnije rešenje za proveru nivoa tečnosti
  • Različito ponašanje prelamanja tečnosti i gasa
  • Lako održavanje i veoma dug radni vek

Proizvodnja, prodaja i distibucija stakla