Stakleni disk / Staklena ploča / Nivokazna stakla – Kaljeno staklo (DIN 8902)

Za kontrolu i očitavanje nivoa tečnosti u kotlovima, rezervoarima i sličnim posudama (fluid, vrela voda ili para). Mehanička izdržljivost je postignuta termičkom obradom.

Nivokazna stakla
Nivokazna stakla romiks.rs

Primena:

  • Kontinuirana indikacija nivoa tečnosti u svim vrstama posuda, uključujući i one pod pritiskom, u posebnim termičkim i hemijskim uslovima
  • Provera toka procesa proizvodnje
  • Direktna indikacija nivoa
  • Individualni dizajn i materijali otporni na koroziju čine proizvod pogodnim za širok spektar primena
  • Hemijska industrija, petrohemijska industrija, vađenje nafte i prirodnog gasa, brodogradnja, mašinogradnja, oprema za proizvodnju električne energije, elektrane…
  • Nafta i gas, prenos toplote i sistema za hlađenje

Proizvodnja, prodaja i distibucija stakla