Vatrootporna stakla

VATROOTPORNI ELEMENT OSTAKLJENJA: 

Konstrukcijski element predstavlja jedan prozirni ili providni stakleni proizvod odnosno veći broj istih, učvršćen u kućištu, zabravljen i fiksiran, zajedno sa svim specijalnim konstrukcijskim materijalima, koji se može klasifikovati nakon sprovedenog ispitivanja. Detaljne informacije o vatrootpornim staklima koja se proizvode kao pojedinačna i kao sastavni deo slojevitih IZO stakala nalaze se u uputstvima proizvođača vatrootpornog stakla.

OBELEŽAVANJE VATROOTPORNIH STAKALA PREMA EN 357

U skladu sa standardom EN 357 vatrootporna stakla obeležavaju se  slovom odnosno slovimam koja znače funkcionalni zahtev po kom se prepoznaje vreme eksploatacije izraženo u minutima:

R(minute)/E(minute)/EW(minute)/EI(minute)/S(minute)

  – opterećenje površine otpora: sposobnost konstrukcijskog elementa da pruži otpor delovanju vatre na jednu ili više površina u određenom trajanju, bez gubitka strukturne posojanosti.

– nepropusnost: sposobnost konstrukcijskog elementa da razdvoji strane i izdrži izloženost na vatru s jedne strane, bez prenošenja vatre na drugu stranu koja nije zahvaćena požarom i time spreči da plamen ili vrući plinovi pređu sa strane zahvaćene požarom na nezahvaćenu, tj. da se požar rasplamsa  s druge strane ili zahvati obližnje materijale na stranu naslonjene.

– smanjenje zračenja toplote: sposobnost konstrukcijskog elementa da razdvoji strane i izdrži izloženost na vatru s jedne strane u određenom trajanju dok izmereno zračenje topline pred staklom ne padne ispod traženog nivoa.

– izolacija: sposobnost konstrukcijskog elementa da izdrži izloženost vatri s jedne strane kako bi sprečilo da se ista raširi usled prenošenja topline na drugu stranu koja nije zahvaćena požarom, tj. mogućnost stvaranja dovoljne barijere od prolaska topline na drugu stranu radi zaštite čoveka i obližnjih materijala koji se nalaze blizu tog konstrukcijskog elementa da smanji propusnost i prolazak vrućih ili hladnih plinova ili dima s jedne na drugu stranu.

Klasifikacija vatrootpornosti treba se odnositi na kompletan element ostakljenja koji sadrži staklene proizvode, uz navođenje svih dimenzija i tolerancija. Klase se obeležavaju slovom, odnosno slovima koja znače funkionalni zahtev po komjem se prepoznaju eksploatacije izražene u minutima.


  Obeležavanje vatrootpornih stakala

  U skladu sa standardom EN 357 obavezno treba staviti trajnu oznaku u desnom donjem uglu na udaljenosti cca 30cm id ivice stakla.

  Crtež ispod prikazuje način postavljenja oznake zavisno o vrsti stakala: namenjana za interijere, eksterijere ili slojevita IZO stakla spojena s vatrootpornim staklom.

  U slučaju slojevitog IZO stakla prikazanog na crtežu oznaka treba biti postavljena na 4. poziciji – kako bi se mogla pročitati s unutrašnje strane u interijeru.

  Napomena: Montažu slojevitih IZO stakala spojenih s vatrootpornim staklom u zgradi treba provesti u skladu s uputstvima za postavljenje vatrootpornih stakala.


Proizvodnja, prodaja i distibucija stakla