Transparentno Nivokazno staklo

U transparentnim (providnim) meračima nivoa medijum se nalazi između dve glatke površine. Nivo srednjeg nivoa se lako može uočiti gledanjem kroz staklo. Zahvaljujući otpornosti korišćenih materijala, ovaj merač nivoa je posebno pogodan za upotrebu sa agresivnim medijima ili parom. Zaštitni štitnici od liskuna mogu se opciono postaviti između medijuma i stakla.


KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

  • Direktan pogled na nivo tečnosti
  • Direktan vid kroz staklo (pozadinsko osvetlenje dostupno)
  • Lako održavanje i veoma dug radni vek

Proizvodnja, prodaja i distibucija stakla